Trang chủ / Phả Ký / Phả Ký – Phần mở đầu

Phả Ký – Phần mở đầu

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 30-10-1977 tức là ngày 18-9 năm Đinh tỵ. họp gia phái nhà Ông trưởng Nguyễn Xuân Mão, có mặt đủ đại diện trong chi ở trong phái :
Ông : Nguyễn Xuân Nông
Ông : Nguyễn Xuân Dưỡng
Ông : Nguyễn Xuân Hợp
Ông : Nguyễn Xuân Quýnh
Ông : Nguyễn Xuân Viết
Ông : Nguyễn Trọng Hiệp
Ông : Nguyễn Xuân Mão
Ông : Nguyễn Xuân Ngọ
Bà : Bùi Thị Quyến
Ông : Nguyễn Văn Tính ( Có mời nhưng không sang)
Sau khi làm lễ báo cáo tổ tiên, toàn phía nhất trí nghĩ rằng :
Cây có gốc , gốc rễ bền cành ngọn xanh tươi.
Người có tổ, tổ ấm hậu con cháu đông đúc
Đời đời kế tiếp , chi phái càng nhiều
Thế cục thịnh suy khó biết
Xã hội canh cải khôn lường
Bởi thế : Con người khi hội tụ , lúc thiên di, ai mà biết trước. Để bảo toàn truyền thống huyết mạch tôn phái lâu dài, con cháu năng nghĩa tay chân thắm tình ruột thịt, đoàn kết thân yêu, đồng lòng hết dạ, chẳng kể thế thứ xa gần, không nề việc làm khó dễ.
Tục rằng :
Giọt máu đào hơn ao nước lã
Lắm anh nhiều em hơn cả bát cơm

Vì vậy hội họp gia phái, tái lập gia phả tôn phái nhà mình để con cháu đời đời tuần tự ghi chép thực hiện ý nghĩa nguyện vong chung của gia tộc.

Chú dẫn :
Họ ta là họ Nguyễn Đình xã Sơn Dương, huyện Lâm thao, tỉnh Vĩnh phú.
Tổ Họ là Ông nguyễn Quang Đạo, Vợ là Lê thị ấm, Sinh được 3 con là 3 chi. Bồ ổ nhà mình là phái thứ 3 trong chi thứ 2.
Ghi chép gia phả cả họ thì không thể ghi được, vì qua mấy lần loạn lạc giạc Pháp đốt năm 1930 ( Quốc Dân Đảng khởi nghĩa)
Tiếp đến Pháp Mỹ đốt phá 1951, 1964 nguyên bản bị thất lạc, nên họp phái mình lại chỉ bắt đầu ghi từ ông cụ Tổ xuất phát trong chi thứ 2 là cụ Nguyễn Văn Tường mà thôi.
Chú ý : ………… Cứ 3 năm hoặc 5 năm một lần con cháu ngồi lại kiểm điểm hàng ngũ con cháu mình mà ghi chép vào gia phả. Ông trưởng phái có trách nhiệm hô hào triệu tập.

Chủ bút
Nguyễn Xuân Nông (Đã ký)
__________________________________

 

GIA PHẢ DÒNG HỌ NGUYỄN ĐÌNH
ĐỜI THỨ 10 CHI PHÁI SỐ 04 : CỤ NGUYỄN VĂN TƯỜNG
XÃ SƠN DƯƠNG – HUYỆN LÂM THAO – TỈNH PHÚ THỌ

A. NGUỒN GỐC – THỦY TỔ
1. Đời thứ nhât:
– Cụ Ông : Nguyễn Quang Đạo
– Cụ Bà: Lê Thị Ấm
2. Trải qua 04 đời độc đinh:
– Không nhớ tên.
3. Đến đời thứ 06 (vào khoảng Năm 1622 phát triển thành 03 chi ):
– Cụ Nguyễn Xuân Nghiễm
– Cụ Nguyễn Hữu Hiệp
– Cụ Nguyễn Thuần Thuật
4. Trải qua 04 đời cả 03 chi đều độc đinh
– Không nhớ tên.
5. Đến đời thứ 11 (vào khoảng Năm 1742, chi  2 của cụ  Nguyễn Hữu hiệp thêm 01 chi phái nữa thành 04 chi phái, Không nhớ tên)
Chi 01            Chi 02               Chi 03                   Chi 04
6. Trải qua 03 đời tiếp theo các chi đều độc đinh
– Không nhớ tên.
7. Đến đời thứ 15 (vào khoảng Năm 1838) chi  2 của cụ  Nguyễn Hữu Hiệp phát triển thành 6 chi phái, như vậy dòng họ Nguyễn đình đã có 08 chi phái. các chi phái cứ thế phát triển đến ngày nay,  thứ tự trưởng trước em sau như sau:

Chi phái 1      Chi phái 2     Chi phái 3       Chi phái 4      Chi phái 5
Xuân Kiệm     Hữu Đại       Văn Thung     Xuân Mão      Bính Hành
Chi phái 6                Chi phái 7                  Chi phái 8
Cận Thiệp               Thanh Uyên               Thuần thuật8. Tính đến năm 2002 Tổng số hộ là 227 ( ở tại quê 199 hộ, ở xa quê 28 hộ), dân số là : 1040 người (ở tại quê 915 người, ở xa quê 125 người.), Số đinh 508 ( ở xa quê là 55 đinh), Nữ giới có 533 người ( Trong đó 227 người con dâu trong họ, số còn lại 306 người là các cháu gái ở tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng.

 B. PHỤ KHẢO:

( Phần này một số thông tin đổi khác đi, Phụ Khảo này là của Cụ Nguyễn Xuân Nông cùng lập với các cụ : Nguyễn Xuân Dưỡng, Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Xuân Mão ….. năm 1977. Hiện nay vẫn còn nguyên bút tích và chữ ký cụ Nguyễn Xuân Nông và các Cụ tham gia lập gia phả Chi phái)
1. Đời thứ nhất -Thủy Tổ:
– Cụ Ông : Nguyễn Quang Đạo
– Cụ Bà: Lê Thị Ấm
2. Qua 3 tiếp theo đời độc đinh
– Không Nhớ tên
3. Đến Đời Thứ 4 : Sinh được 3 Cụ :
– Không Nhớ tên
– Nguyễn Quang Hiếu
– Không Nhớ tên
4. Qua 3 đời tiếp theo các chi đều độc đinh
– Không Nhớ tên
5. Đời thứ 8 có 3 chi :
– Không Nhớ tên
– Cụ Hiếu sinh ra Ông Nguyễn Quang Huy
– Không Nhớ tên
6. Đến Đời thứ 9 :
– Họ đã thành 05 chi nghánh (Cụ Huy sinh được 3 Ông)
– Không nhớ tên của cả 05 Cụ Ông
7. Đời thứ 10 :
– Chi 01: Cành Cụ Xuân Kiêm ( Xuất phát từ chi nghánh tổ thứ nhất)
– Chi 02: Cành Cụ Đại Độ : Cháu trưởng của Ông Con trưởng của Cụ Ông Nguyễn Quang Huy
– Chi 03: Cành Cụ Cựu Đường (Thung Thìn): Cháu thứ 2 của Ông Con trưởng của Cụ Ông Nguyễn Quang Huy
– Chi 04: Cành Cụ Nguyễn Văn Tường : Cháu thứ 3 của Ông Con trưởng của Cụ Ông Nguyễn Quang Huy
– Chi 05: Không nhớ tên và không xác định được cành nhà ai : Cháu thứ 4 của Ông Con trưởng của Cụ Ông Nguyễn Quang Huy
– Chi 06: Không nhớ tên và không xác định được cành nhà ai : Cháu thứ 5 của Ông Con trưởng của Cụ Ông Nguyễn Quang Huy
– Chi 07: Bị chết do trâu húc.
– Chi 08: Không nhớ tên và không xác định được cành nhà ai : Con của Ông thứ 2 của Cụ Ông Nguyễn Quang Huy
– Chi 09: Không nhớ tên và không xác định được cành nhà ai : Con của Ông thứ 3 của Cụ Ông Nguyễn Quang Huy
– Chi 10: Không nhớ tên và không xác định được cành nhà ai : Con cháu cành này xuất phát từ Chi nghánh Tổ Thứ 3.

C. CHI PHÁI HỌ NGUYỄN ĐÌNH XÃ SƠN DƯƠNG – LÂM THAO – PHÚ THỌ.
Chi phái Họ Nguyễn Đình tại đây đươc lập phả ký và phả đồ bắt đầu từ Đời thứ 10 trong Tổ Họ, Chi nghánh số 04 – Cụ Ông Nguyễn Văn Tường (Tính là Đời số 01 trong chi phái).
Nguyên tắc lập Gia Phả : Gia phả được lập Vi tính trên nguyên tắc sao ghi nguyên gốc những Thông tin đã được các Cụ Tiền bối ghi chép. Không chỉnh sửa thông tin nếu không được Đương hệ xác định.


Trang 1/Tổng số 11

Bài viết cùng chuyên mục :