Trang chủ / Phả Ký / Giới thiệu Chuyên mục Phả Ký

Giới thiệu Chuyên mục Phả Ký

Trong chuyên mục này trình bày phả ký của Dòng Họ Nguyễn Đình – Chi Phái 04 – Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên cần lưu ý như sau:

  •  Phần Mở đầu và các nội dung Thủy tổ đã sao chép đúng nội dung phả ký gốc
  •  Nội dung chi tiết Phả ký của từng người, mỗi gia đình sẽ được thể hiện thông tin ở mức độ cho phép và cần thiết nhất,  một số nội dung có thể vì “lý do nào đó” sẽ không được ghi chép vào Website, mặc dù phả ký gốc vẫn ghi đầy đủ.

Xin cảm ơn !


Trang 1/Tổng số 11

Bài viết cùng chuyên mục :