Trang chủ / Tư liệu / Tổng hợp văn cúng hay dùng

Tổng hợp văn cúng hay dùng

(Tài liệu dùng riêng gia đình)
_________________

MỤC LỤC
1. LỄ SÓC (Ngày mồng một hàng tháng)
2. LỄ VỌNG (Ngày rằm hàng tháng)
3. LỄ TẠ MỘ NGÀY TẾT (Hay gọi là Lễ Tảo Mộ)
4. LỄ TẤT NIÊN NGÀY 30 TẾT (Hay gọi là Lễ Trừ tịch, Tuế trừ)
5. LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
CÁC VỊ THẦN HÀNH KHIỂN HÀNG NĂM
6. LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ
7. LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN (Sáng mồng 1, mồng 2 tết )
8. LỄ TẠ NĂM MỚI (Lễ Hoá vàng kết thúc lễ tết )
9. LỄ THƯỢNG NGUYÊN (Lễ Nguyên tiêu, Rằm tháng giêng )
10. TẾT HÀN THỰC (Ngày Mồng 3 tháng 3)
11. TẾT ĐOAN NGỌ (Ngày 5 tháng 5)
12.LỄ TRUNG NGUYÊN (Vu lan, Ngày 15 tháng 7)
13.TẾT TRUNG THU (Ngày 15 tháng 8)
14. TẾT HẠ NGUYÊN (Ngày 10 tháng 10, Tết Cơm mới)
15. LỄ TÁO QUÂN (Ngày 23 tháng Chạp)
16. VĂN CÚNG GIỖ BỐ (Hiển khảo)
17. VĂN KHẤN KHI CƯỚI GẢ (Văn khấn yết cáo Gia Thần, Gia tiên)
18. VĂN KHẤN CÚNG MỤ
19. VĂN KHẤN ĐỘNG THỔ, ÚP NÓC, XÂY CỔNG

VĂN KHẤN NÔM CÁC NGÀY TẾT LỄ.
1.LỄ SÓC
(Ngày mồng một hàng tháng) :Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Nay nhân ngày Lễ Sóc: Mồng Một đầu tháng, theo nghi lễ cổ truyền, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm: (Kể tên các vật lễ đã bày). .. Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành,Kính cẩn thưa rằng:

Cứ theo tuế luật                       Gái trai hiếu thảo
Mồng một đến ngày                Vợ chồng hoà hảo
Kính bày lễ Sóc                      Vận đáo hanh thông
Tuân theo lệ tục                      Sắc sắc không không
Bát nước nén hương               Âm dữ dương đồng
Kính cẩn lạy dâng                  Dốc lòng cầu khấn
Tôn thần, Tiên tổ                    Cúi xin soi tận
Cúi trông phù hộ                    Ý khẩn, tâm thành
Cứu khổ trừ tai                       Muôn đội Tôn Linh
Tiến lộc, tăng tài                     Phục duy! thượng hưởng.

Nhân ngày Mồng một tháng. ….. năm….(Âm lịch), Con cháu lễ mọn tâm thành cúi mong các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.
Con cháu nguyện cầu cho Tổ tiên anh linh, thanh thản, an nhàn và siêu sinh tịnh độ.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

2. LỄ VỌNG
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Nay nhân ngày Lễ Vọng: Trăng tròn, theo nghi lễ cổ truyền, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm: (Kể tên các vật lễ đã bày)…Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, Kính cẩn thưa rằng:

Lễ Vọng đêm rằm                           Gái trai hiếu thảo
Đến vận phong đăng                       Vợ chồng hoà hảo
Ánh Trăng vằng vặc                       Vận đáo hanh thông
Tuân theo lệ tục                              Sắc sắc không không
Bát nước nén hương                       Âm dữ dương đồng
Kính cẩn lạy dâng                           Dốc lòng cầu khấn
Tôn thần, Tiên tổ                             Cúi xin soi tận
Cúi trông phù hộ                             Ý khẩn, tâm thành
Cứu khổ trừ tai                                Muôn đội Tôn Linh
Tiến lộc, tăng tài                              Phục duy! Thượng hưởng.

Nhân ngày Rằm tháng. …. năm…..(Âm lịch), Con cháu lễ mọn, tâm thành cúi mong các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đồng lai hâm hưởng, phù hộ con cháu và toàn gia quyến tai qua nạn khỏi, bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.
Con cháu nguyện cầu cho Tổ tiên anh linh, thanh thản, an nhàn và Vãng sinh nơi cực lạc.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần).

3. LỄ TẠ MỘ NGÀY TẾT
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa, Các vị Tôn thần, Ngũ phương thủ mộ,
cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Nay là ngày 30 tháng Chạp, nhằm tiết cuối đông, sắp sang năm mới.
Chúng con nhất tâm sắm sanh lễ vật, h­ương hoa …lễ nghi. Trước Linh mộ của: . ……………………………….., Tại Nghĩa trang. …, Xứ đồng. .., Xã (Phường).., Huyện (Quận).., Tỉnh (TP)………….., Xin kính mời các vị đồng lai hâm hưởng.
Chúng con xin Kính bái và Trình cáo các vị Tôn thần, Ngũ phương thủ mộ, các vị thần linh cai quản xứ này, Tín chủ chúng con xin được Kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là:. ………………………Có phần mộ tại đây về với gia đình:

Đón mừng năm mới
Cháu con phụng sự
Trong tiết xuân thiên
Báo đáp ân thâm
Tỏ lòng hiếu kính
Cúi xin Tôn thần
Phủ thuỳ doãn hứa
Âm dương cách trở
Bát nước nén hương
Biểu tấm lòng thành
Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

4. LỄ TẤT NIÊN NGÀY 30 TẾT (Hay gọi là Lễ Trừ tịch, Tuế trừ)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Nay nhân ngày Lễ tất niên: Tống cựu nghênh tân, theo nghi lễ cổ truyền, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm:  (Kể tên các vật lễ đã bày) … Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, Kính cẩn thưa rằng:

Vật đổi sao dời                             Truy niệm tổ tiên
Năm cùng tháng kiệt                    Theo như thường lệ
Xuân tiết gần sang                        Tuế trừ cáo tế
Đông tàn sắp hết                           Lễ bạc kính dâng
Ngày ba mươi tết                          Phù tửu, hương đăng
Sửa lễ tất niên                               Lễ nghi cụ soạn

Lạy xin tiên linh chứng giám:
Phù hộ toàn gia
Trai gái trẻ già
Bình an khang khái

Nhân ngày lễ Tất niên Con cháu lễ mọn, tâm thành cúi mong các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đươc bình an.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

CÁC VỊ THẦN HÀNH KHIỂN HÀNG NĂM
(Đối chiếu từng năm, năm nào thì khấn tên vị Thần hành khiển cùng các vị phán quan của năm đó)

1.Năm Tý:
Chu Vương Hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.
2.Năm Sửu:
Triệu Vương Hành khiển, Tam thập lục phương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.
3.Năm Dần:
Nguỵ Vương Hành khiển, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tào phán quan.
4.Năm Mão:
Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh chi thần, Liễu tào phán quan.
5.Năm Thìn:
Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh chi thần, Biểu Tào phán quan.
6.Năm Tỵ:
Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hải chi thần, Hứa Tào phán quan.
7.Năm Ngọ:
Tần Vương Hành khiển, Thiên Hao chi thần, Nhân Tào phán quan.
8.Năm Mùi:
Tống Vương Hành khiển, Ngũ Đạo chi thần, Lâm Tào phán quan.
9.Năm Thân:
Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu chi thần, Tống Tào phán quan.
10.Năm Dậu:
Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cựu Tào phán quan.
11.Năm Tuất:
ViệtVương Hành khiển, Thiên Bá chi thần, Thành Tào phán quan.
12.Năm Hợi:
Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phán quan.

5. LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI:

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy:
– Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
– Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần
– Ngài cựu niên Đương cai hành khiển
– Đương niên Thiên quan: . ……………..(xem ở trên ) Năm. ………..(Âm lịch)
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa, Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này
Nay là phút giao thừa năm. …….. (Âm lịch)
Tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Tín chủ con là. ………………. xin cùng toàn gia kính bái:

Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới – Năm cũ qua đi, đón mừng năm mới – Tam dương khanh khái – Vạn tượng canh tân.
Nay,Ngài Thái tuế chí đức Tôn thần – Trên vâng lệnh Thượng đế giám sát muôn dân – Dưới bảo hộ sinh linh – Tảo trừ yêu nghiệt.
Quan cũ về triều để khuyết – Lưu phúc lưu ân – Quan mới xuống thay – Thể đức hiếu sinh – Ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuânTín chủ chúng con thành tâm sửa biện phẩm vật, hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án: Cúi dâng Phật Thánh – Dâng hiến Tôn thần – Đốt nén tâm hương – Dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời:
– Ngài Cựu niên đương cai, Ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa, Phúc đức chính thần
– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài Thần, Bản gia Táo quân cùng tất cả các vị thần linh cai quản ở trong xứ này.
Cúi xin các ngài, các vị giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Nguyện cầu cho gia đình tín chủ chúng con: Minh niên khang khái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, Gia đạo hưng long thịnh vương.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

6. LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Phút giao thừa đầu xuân năm sớm, theo nghi lễ cổ truyền, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm:  (Kể tên các vật lễ đã bày) … Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, Kính cẩn thưa rằng:

Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới
Pháo vang lừng đón buổi đầu xuân.
Cầu mong vạn tượng canh tân
Tam dương khang khái, cung trần lễ nghi
Nguyện Tôn thần phù trì bảo hộ
Cầu Anh linh Tiên tổ lưu ân
Ban cho con cháu hạ trần
An ninh khang khái muôn phần tốt tươi
Thiều quang chiếu dọi sáng ngời.

Phút giao thừa đầu xuân năm mới ……., Con cháu lễ mọn, tâm thành cúi mong các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đồng lai hâm hưởng, phù hộ con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

7. LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN (Sáng mồng 1, mồng 2 tết )

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..). Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Hôm nay là ngày Mồng Một (Hai), đầu xuân năm sớm, theo nghi lễ cổ truyền, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm:  (Kể tên các vật lễ đã bày) … Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, Kính cẩn thưa rằng:

Nay theo tuế luật                                   Cúi xin chứng giám
Mồng một đầu xuân                              Biểu lộ lòng thành
Đón mừng nguyên đán                         Thỉnh cáo tiên linh
Cháu con tưởng niệm                           Cùng về hâm hưởng
Nội ngoại Tổ tiên                                 Tôn linh tại thượng
Kính cẩn dâng lên                                 Phù hộ độ trì
Lễ nghi vật phẩm                                  Năm mới mọi bề
Yên vui khang khái.

Nhân ngày đầu xuân năm mới, Con cháu lễ mọn, tâm thành cúi mong các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

8. LỄ TẠ NĂM MỚI (Lễ Hoá vàng kết thúc lễ tết )

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Theo nghi lễ cổ truyền nay là Lễ Tạ, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm:  (Kể tên các vật lễ đã bày)… Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành.
Kính cẩn thưa rằng:
Tiệc xuân đã mãn – Nguyên đán đã qua
Nay xin:
Thiêu hoá Kim ngân – Lễ tạ Tôn thần – Rước tiễn Tiên linh – Trở về Âm giới.
Kính xin:
Buổi đầu năm mới                          Phù trì, phù hộ
Toàn gia mong đợi                         Dương cơ âm mộ
Tiên tổ anh linh                              Mọi chỗ tốt lành
Lưu phúc lưu ân                             Con cháu an ninh
Kính cáo Tôn thần                         Vận hành khang khái

Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.
Lòng thành kính cẩn
Lễ bạc tiến dâng
Lượng cả sét soi
Cúi xin chứng giám,

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

9. LỄ THƯỢNG NGUYÊN (Lễ Nguyên tiêu, Rằm tháng giêng )

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Tín chủ con là: . …………………………………………………… xin cùng toàn gia kính bái.
Xin kính cáo:

– Nhật cung Thái dương thiên tử tinh quân
– Nguyệt cung Thái âm Hoàng hậu tinh quân
– Nam tào Bắc đẩu tinh quân
– Thái bạch, Thái tuế tinh quân
– Bắc cực Tử vi đại đức tinh quân
– Văn xương, Văn khúc tinh quân
– Nhị thập Bát tú, Ngũ hành tinh quân
– La hầu, Kế đô tinh quân

Trước án tọa liệt vị Tinh quân xin kính cáo:

Đầu rằm xuân thủ                      Vận hạn tới lui                                 Thấu nỗi ngu tình
Kính theo lễ cũ                          Ngài xui khiến cả                             Trừ tai, giải hạn
Gia đình sắm đủ                        Khắp trong thiên hạ                          Đèn trời sán lạn
Mọi thứ lễ nghi                         Phúc họa cũng nhiều                         Chiếu khắp cõi trần
Trần tục vô tri                           Vậy dám nài kêu                               Xin các Tinh quân
Tinh quân soi sét                      Tuỳ phương chế biến                         Lưu ân lưu phúc
Gia đình thanh khiết                 Mở lòng trời biển                              Lễ tuy bất túc
Phúc trạch tự trời                      Độ kẻ sinh linh                                 Tâm kính hữu dư
Mệnh vị an cư
Thân cung khang khái.

Nhân lễ Thượng Nguyên, Con cháu lễ mọn, tâm thành Cúi xin các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đoái thương cháu con, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.
Con cháu nguyện cầu choTổ tiên anh linh, thanh thản, an nhàn và siêu sinh tịnh độ.
Tín chủ con lại mời: Các vị Tiền chủ, Hậu chủ trên đất này, Các vị Vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này, nhân lễ Thượng Nguyên giáng tới linh toạ, chiêm ngưỡng Tôn thần, hâm hưởng lễ vật, xin độ cho tín chủ con và gia đình muôn sự bình an, vạn sự tốt lành, sở cầu xứng ý, bốn mùa không hạn ách, tám tiết gặp điều lành.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

10. TẾT HÀN THỰC (Ngày Mồng 3 tháng 3)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Theo nghi lễ cổ truyền nay là Tết Hàn Thực, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật: (Kể tên các vật lễ đã bày)… Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng trước án:
Cúi xin các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đoái thương cháu con, linh thiêng giáng về linh sàng chứng giám lòng thành, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến tai qua nạn khỏi, bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.
Con cháu xin nguyện cầu choTổ tiên anh linh, thanh thản, an nhàn và Vãng sinh nơi cực lạc
Tín chủ con lại mời: Các vị Tiền chủ, Hậu chủ trên đất này, Các vị Vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này, nhân Tết Hàn Thực giáng tới linh toạ, chiêm ngưỡng Tôn thần, hâm hưởng lễ vật, xin độ cho tín chủ con và gia đình muôn sự bình an, vạn sự tốt lành, sở cầu xứng ý, bốn mùa không hạn ách, tám tiết gặp điều lành.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

11. TẾT ĐOAN NGỌ (Ngày 5 tháng 5)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Theo lễ cổ truyền nay là Tết Đoan ngọ, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm:  (Kể tên các vật lễ đã bày) … Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, kính bày trước án:
Kính cẩn thưa rằng:

Hạ thiên tiết thuộc
Đoan ngọ phục lâm
Cung trần lễ số
Nguyện giám đan thầm
Chư tai tống khứ
Bách phúc trùng lâm

Nhân lễ Đoan ngọ, Con cháu lễ mọn, tâm thành Cúi xin các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đoái thương cháu con, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.
Con cháu xin nguyện cầu choTổ tiên anh linh, thanh thản, an nhàn và Vãng sinh nơi cực lạc
Tín chủ con lại mời: Các vị Tiền chủ, Hậu chủ trên đất này, Các vị Vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này, nhân Tết Đoan Ngọ giáng tới linh toạ, chiêm ngưỡng Tôn thần, hâm hưởng lễ vật, xin độ cho tín chủ con và gia đình muôn sự bình an, vạn sự tốt lành, sở cầu xứng ý, bốn mùa không hạn ách, tám tiết gặp điều lành.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

12.LỄ TRUNG NGUYÊN (Vu lan, Ngày 15 tháng 7)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con Kính lạy:
– Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
– Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Hôm nay là ngày Rằm tháng bảy, theo nghi lễ cổ truyền nhân Lễ Trung nguyên (Vu Lan), Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời:
– Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
– Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả
Chúng con thành tâm kính mời:
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, Bản gia tiên sư, bản viên thổ công cùng tất cả các vị thần linh cai quản ở trong xứ này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án toạ, xét soi chứng giám. Nay gặp tiết Vu lan ngày Vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam bảo Phật trời phù hộ, Thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. Do vậy, kính dâng lễ bạc, dãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ, Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình, người người mạnh khoẻ, già trẻ bình an, hướng về chính đạo. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long.

Chúng con thành tâm kính mời: Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ. Cúi xin Tiên tổ đoái thương cháu con, linh thiêng giáng về linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khẻo bình an, Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.
Con cháu nguyện cầu cho Tổ tiên anh linh, thanh thản, an nhàn và Vãng sinh nơi cực lạc.

Tín chủ con lại mời: Các vị Tiền chủ, Hậu chủ trên đất này, Các vị Vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này, nhân lễ Trung Nguyên giáng tới linh toạ, chiêm ngưỡng Tôn thần, hâm hưởng lễ vật, xin độ cho tín chủ con và gia đình muôn sự bình an, vạn sự tốt lành, sở cầu xứng ý, bốn mùa không hạn ách, tám tiết gặp điều lành.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

13.TẾT TRUNG THU (Ngày 15 tháng 8)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Theo lễ cổ truyền nay là Tết Trung Thu, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm:  (Kể tên các vật lễ đã bày) … Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng trước án.
Kính cẩn thưa rằng:

Nay nhân tết Trung thu, Con cháu lễ mọn, tâm thành Cúi xin các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đoái thương cháu con, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.

Con cháu xin nguyện cầu cho Tổ tiên anh linh, thanh thản, an nhàn và siêu sinh Tịnh độ.

Tín chủ con lại mời: Các vị Tiền chủ, Hậu chủ trên đất này, Các vị Vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này, nhân Tết Trung Thu giáng tới linh toạ, chiêm ngưỡng Tôn thần, hâm hưởng lễ vật, xin độ cho tín chủ con và gia đình muôn sự bình an, vạn sự tốt lành, sở cầu xứng ý, bốn mùa không hạn ách, tám tiết gặp điều lành.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

14. TẾT HẠ NGUYÊN (Ngày 10 tháng 10, Tết Cơm mới)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ,(Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Theo nghi lễ cổ truyền nay là Tết Hạ Nguyên (Cơm mới), chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm:  (Kể tên các vật lễ đã bày) … Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng trước án, Kính cẩn thưa rằng:

Cây cao bóng mát
Quả tốt hương bay.
Công tài bồi xưa những ai gây.
Của quí hoá nay con cháu hưởng.

Trước ơn Trời Đất Phật Tiên, Chư vị Tôn thần, sau nhờ Tổ tiên gây dựng, công tân khổ biết là bao
Đến nay con cháu dồi dào, hưởng miếng trân cam, nay nhân mùa gặt hái:

Nếp tẻ đầu mùa                                Hòa cốc phong đăng
Nghĩ đến ơn xưa                              Thóc lúa thêm tăng
Cày bừa vun xới                               Hoa màu tươi mới
Sửa nồi cơm mới                              Làm ăn tiến tới
Kính cẩn dâng lên                            Con cháu được nhờ
Thường tiên nếm trước                     Lễ tuy đơn sơ
Mong nhờ Tổ phước                        Tỏ lòng thành kính

Nhân ngày Lễ Hạ Nguyên, Con cháu lễ mọn, tâm thành Cúi xin các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đoái thương cháu con, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.

Con cháu nguyện cầu cho Tổ tiên anh linh, thanh thản, an nhàn và siêu sinh Tịnh độTín chủ con lại mời: Các vị Tiền chủ, Hậu chủ trên đất này, Các vị Vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này, nhân Tết Hạ Nguyên giáng tới linh toạ, chiêm ngưỡng Tôn thần, hâm hưởng lễ vật, xin độ cho tín chủ con và gia đình muôn sự bình an, vạn sự tốt lành, sở cầu xứng ý, bốn mùa không hạn ách, tám tiết gặp điều lành.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

15. LỄ TÁO QUÂN (Ngày 23 tháng Chạp)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ,(Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay ngày. …………… Tháng. ……………… Năm. ………………… (Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. ………………….. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà…Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)………….
Theo nghi lễ cổ truyền nay là Lễ Táo quân, chúng con kính cẩn sắm sửa lễ vật gồm:  (Kể tên các vật lễ đã bày) … Chai rượu, chén nước, hương hoa cùng các Phẩm vật, gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng trước án, Kính cẩn thưa rằng:

Nay cuối mùa đông                         Táo quân chứng giám
Tứ quý theo vòng                            Trong năm sai phạm
Hăm ba tháng chạp                          Các tội lỗi lầm
Sửa lễ kính dâng                              Cúi xin Tôn thần
Hoa quả đèn hương                         Gia ân châm chước
Xiêm hài áo mũ                               Ban lộc ban phước
Phỏng theo lễ cũ                              Phù hộ toàn gia
Ngài là vị chủ                                  Trai gái trẻ già
Ngũ tự gia thần                               An ninh khang khái.
Soi sét lòng trần

Nhân ngày Hai mươi ba tháng Chạp, Con cháu lễ mọn, tâm thành cúi mong các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến tai qua nạn khỏi, bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Lộc tài vượng tiến, Gia đạo hưng long thịnh vương, Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

16. VĂN CÚNG GIỖ BỐ (Hiển khảo)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, Bản gia tiên sư, bản viên thổ công
cùng tất cả các vị thần linh cai quản ở trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ họ…
Hôm nay, là ngày. ….Tháng. …… Năm. ……. (Dương lịch).
Tức là ngày. …………Tháng. ………Năm. ……… (Âm lịch ).
Tại số nhà….Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)….
Tín chủ con là: . …………………………………………………… xin cùng toàn gia kính bái.
Hôm nay là ngày cát kỵ của Hiển khảo (Bố)……., nhân ngày chính giỗ chúng con toàn gia nhất tâm sắm sửa lễ vật gồm có:……………….(Kể tên vật phẩm đã bày) Chai rượu, chén nước, đốt nén tâm hương, dãi tỏ tấc thành, dốc lòng kính bái.
Con thành khẩn kính mời: Hiển khảo (Bố)…………………………………………………………..
Mất ngày…..tháng……năm……….(Âm lịch là ngày. …….. tháng…….,,năm. ………….)
Mộ phần táng tại nghĩa trang………….. Xã………….., Huyện. ………….., Tỉnh…………..
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Thiết nghĩ: Hiển khảo (Bố).….. vắng xa trần thế – không thấy âm dung – Năm qua tháng lại vừa ngày húy lâm – Ơn võng cực xem bằng trời biển – Nghĩa sinh thành không lúc nào quên – Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu – càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ – Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành:

Nguyện tiên linh độ trì dương thế
Nguyện vong hồn siêu thoát cõi âm.

Con kính mời Ngài Thổ công, Thổ thần, Thần linh, Thổ địa, các Ngài chư vị linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.
Con kính mời Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Mẹ đã mất thì khấn và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ, Cúi xin Các vị Tiên linh đoái thương cháu con, giáng về linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật
Tín chủ lại mời các vong linh tiền chủ, hậu chủ trong đất này cùng về hâm hưởng.
Toàn gia thành tâm nguyện mong các vị Tôn thần, Thần linh, Tiên tổ, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho con cháu và toàn gia quyến bình an vô sự, mọi điều tốt lành, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long thịnh vương. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đặng bình an. Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

17. VĂN KHẤN KHI CƯỚI GẢ (Văn khấn yết cáo Gia Thần, Gia tiên)

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Tín chủ con là: . …………………………………………………… Cùng toàn gia quyến.
Ngụ tại số nhà….,Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)…..
Tín chủ con có con trai (con gái). ………… xin được kết duyên cùng. ………………
Con Gái (Trai) của Ông Bà. ………………………………………. ……………………………………….
Ngụ tại số nhà….,Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)…..
Hôm nay, chọn được ngày lành tháng tốt: ngày…….Tháng. ……Năm. ………….Dương lịch, tức là ngày. … tháng…..năm…… âm lịch.
Theo phong tục cổ truyên, thủ tục hôn lễ đã thành, con cháu tiến hành nghi lễ thành hôn và hợp cẩn, Chúng con xin kính dâng lễ vật, trước linh toạ Ngũ tự Gia thần, chư vị Tôn linh, trước liệt vị gia tiên, Chư chân linh xin kính cáo và khẩn cầu:

Phù tổ di lai,
Sinh trai có vợ (nếu là nhà trai),
Sinh gái có chồng (nếu là nhà gái)
Lễ mọn kính dâng,
Duyên lành gặp gỡ,
Giai lão trăm năm,
Vững bền hai họ,
Nghi thất nghi gia,
Có con có của.
Cầm sắt giao hoà,
Trông nhờ phúc Tổ.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin phù trì, phù hộ.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)

18. VĂN KHẤN CÚNG MỤ.

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
– Con kính lạy: Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
– Con kính lạy: Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần
– Con kính lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa.
– Con kính lạy Đệ nhị Thiên đế đại tiên chúa.
– Con kính lạy Đệ tam Tiên Mụ đại tiên chúa.
– Con kính lạy Thập nhị bộ Tiên Nương
– Con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương.
– Con kính lạy Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo,
Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo…….và Hiển tỷ…….), Cùng
Các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay, là ngày. ….Tháng. …… Năm. ……. (Dương lịch).
Tức là ngày. …………Tháng. ………Năm. ……… (Âm lịch ).
Tại số nhà….Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)….
Tín chủ con là: . ………………………………………. xin cùng toàn gia Kính cẩn thưa trình:

Nhờ ơn Thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng thần linh, Thổ công địa mạch, Thổ địa chính thần, Tiên tổ nội ngoại, Chúng con đó sinh hạ được cháu Trai (Gái) đặt tên là ………… vào ngày ngày……Tháng…… năm ….. đến nay đã đầy Cữ (Tháng, Năm).
Theo phong tục cổ truyền nay nhân ngày đầy Cữ (Tháng, Năm). Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật ….. cùng các vật phẩm dâng bầy trước án.

Cúi xin Chư vị tiên Bà, Chư vị Tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho Cháu. ….. được bình an, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô tai, vô ương, vô hạn, vô ách,phù hộ cho cháu bé được tươi đep, thông minh, sáng láng, thân mệnh cường tráng, hưởng vinh hoa phú quí. Phù hộ độ trì cho Gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không hạn ách, tám tiết chẳng âu lo.

Chúng con xin kính cáo các cụ Tổ tiên Nội ngoại Tiên linh xin các cụ xót thương Con cháu, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật để độ cho con cháu bình an vộ sự, mọi việc tốt lành.

Tín chủ lại mời: Các vị tiền chủ, Hậu chủ, Các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này. Nhân lễ …….. giáng tới linh toạ, chiêm ngưỡng Tôn thần, Hâm hưởng lễ vật, Độ cho gia đình tín chủ chúng con và cháu Bé…., muôn sự bình an, sở cầu xứng ý, bốn mùa không hạn ách, tám tiết gặp điều lành.
Xin thành tâm kính lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành.

Cẩn cáo !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần)

10. VĂN KHẤN ĐỘNG THỔ, ÚP NÓC, XÂY CỔNG

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 Lần)
Con kính lạy: – Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy: – Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Ngài Kim niên Đương cai thái tuế Chí đức tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương
– Ngài bản xứ Thần linh thổ địa.
– Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia Tiên sư, bản Viên thổ công, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy: – Các cụ Tổ tiên nội ngoại tiên linh, Chư gia tiên tiền tổ, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, (Nếu Bố và Mẹ đã mất thì khấn: Hiển Khảo……..và Hiển tỷ……..), Cùng các vị Bá Thúc, Đệ huynh, Cô di, Tỷ muội và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay, ngày lành tháng tốt, là ngày. ….Tháng. …. Năm. …….(Dương lịch).
Tức là ngày. ………………. Tháng. ……………… Năm. …………………. (Âm lịch ).
Tín chủ con là: . ………………………………………. xin cùng toàn gia kính cẩn thưa trình:
Gia đình tín chủ chúng con có Thuở đất …. (Ngôi nhà) Tại số nhà..,.Thôn (Tổ dân phố).., Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh(TP)….

Nay chọn được ngày lành tháng tốt để khởi tạo Động thổ xây dựng… (Nếu úp nóc thì thì đọc là úp nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng ….) ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu.
Chúng con xin kính cáo Chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép gia đình chúng con được tiến hành động thổ (hoặc cất nóc …..) theo như ý nguyện.

Thành tâm lễ vật dâng lên, chúng con xin kính mời: Ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được: Công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, Chủ thợ đều được bình an vô sự, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con xin kính mời các cụ Tổ tiên Nội ngoại tiên linh, kính xin các cụ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật để độ cho con cháu công việc thuận buồm xuôi gió, mọi lẽ an lành, lòng thành toại nguyện.

Tín chủ con lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng  lễ vật, phù trợ cho gia đình tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an hòa an lạc, công việc chóng thành, mọi sự như ý.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ! (3Lần)
———————————————————————————————–

Sưu tầm và soạn lại: Nguyễn Tam Khôi – Email: tamkhoi@gmail.com

                                                                      Hà Nội, Tháng Chạp năm Giáp Ngọ


Trang 1/Tổng số 11

Bài viết cùng chuyên mục :

Xem thêm

Ảnh hưởng văn hóa phương Đông trong đời sống người Việt

Thuật ngữ phương Đông cho đến nay vẫn là đề tài gây tranh luận. Xuất phát …