Trang chủ / Bổ xung Gia Phả

Bổ xung Gia Phả

Mỗi một biểu mẫu dưới đây ghi thông tin cho 01 Hộ gia đình. Quý vị nhập thông tin vào các ô trống theo yêu cầu để tiến hành cập nhật bổ xung Gia phả Họ
Hướng dẫn cập nhật :
– Không để trống thông tin những ô bắt buộc
– Các ô khác không liên quan hoặc không có thông tin thì bỏ trống.
– Ô “Là con của Ông” thông tin để liên kết dữ liệu, hạn chế nhầm lẫn.
– Ô “Thông tin chung” ghi các thông tin của gia đình : Sinh thành, Học vấn, Công danh, Sự nghiệp, Công đức, Vinh danh…
– Ô “Thông tin của các con” ghi tóm tắt mỗi con 01 dòng gồm các thông tin: Họ và Tên – Nam/nữ – Ngày sinh theo đúng thứ tự vai vế gia đình). Ví dụ: 1- Nguyễn Văn A – Nam – 01/02/1991
– Ô “Ghi chú khác” ghi các thông tin bổ xung như:
+ Nếu có Vợ 2, Vợ 3 thì ghi chú vào đây, và ghi rõ mỗi bà sinh được những ai ?
+ Nếu có người đã mất thì ghi : Tên người mất – Ngày mất (Âm lịch) – Nơi an táng…
+ Con Gái khi xuất giá thì ghi thêm thông tin: Tên Chồng, Quê quán của Chồng…
Lưu ý :
– Con Trai trong dòng họ thì cập nhật tiếp nối thành Hộ gia đình khi lấy Vợ.
– Con Gái khi xuất giá cập nhật vào thông tin của Bố Mẹ trong ô “Ghi chú khác”.

NHẬP  THÔNG TIN BỔ XUNG

1 - Họ và Tên (bắt buộc):

2 - Ngày tháng năm sinh (bắt buộc):

3 - Là con của Ông (bắt buộc):

4 - Họ và Tên của Vợ:

5 - Ngày tháng năm sinh Của Vợ:

6 - Quê quán của Vợ:

7 - Thông tin chung gia đình:

8 - Địa chỉ, Chỗ ở hiện nay của gia đình:

9 - Điện thoại liên hệ, Email :

10 - Thông tin của các con:

11 - Ghi chú khác:

Điền số để phép tính đúng ? ...73 − = 70