Trang chủ / Phả Đồ

Phả Đồ

Giới thiệu Chuyên mục Phả đồ

PHẢ ĐỒ sẽ cung cấp một cách trực quan các quan hệ trong Họ tộc, giúp phân biệt trên – dưới, thế thứ anh – em. Tài liệu gia phả này được lập và lưu giữ ” mềm” bằng Phầm mềm: vietnamgiapha-1.3.5.1, sau đó đưa Online trên trang Website: vietnamgiapha.com nên …

Đọc thêm »