Trang chủ / Phả Ký

Phả Ký

Giới thiệu Chuyên mục Phả Ký

Trong chuyên mục này trình bày phả ký của Dòng Họ Nguyễn Đình – Chi Phái 04 – Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên cần lưu ý như sau:  Phần Mở đầu và các nội dung Thủy tổ đã sao chép đúng nội dung phả …

Đọc thêm »

Phả Ký – Phần mở đầu

LỜI NÓI ĐẦU Ngày 30-10-1977 tức là ngày 18-9 năm Đinh tỵ. họp gia phái nhà Ông trưởng Nguyễn Xuân Mão, có mặt đủ đại diện trong chi ở trong phái : Ông : Nguyễn Xuân Nông Ông : Nguyễn Xuân Dưỡng Ông : Nguyễn Xuân Hợp Ông : Nguyễn …

Đọc thêm »