Trang chủ / Tin tức (Trang 4)

Tin tức

Giới thiệu chuyên mục tin tức

Chuyên mục Thông tin này gồm 2 phần : Thông tin Nội Bộ trong Dòng Họ và thông tin cộng đồng liên quan đến dòng Họ,  Chuyên mục này muốn có nội dung phong phú thì phải cập nhật thường xuyên, điều đó trước mắt là không thể, rất mong …

Đọc thêm »

Giải quyết quyền lợi của dân

Đã 4 năm, 9 vụ lúa, người dân mất mùa không thể trồng cấy được, thế nhưng các cơ quan chính quyền lại đùn đẩy nhau với đủ các lý do khiến người dân lâm vào cảnh “có ruộng nhưng không có cái ăn”.   Theo người dân, cống thoát …

Đọc thêm »