Trang chủ / Trang chủ

Trang chủ

Nói nhỏ với bạn

Website này mang tính chất Gia đình, cung cấp thông tin cho mọi người trong Dòng Họ Nguyễn Đình – Thuộc Chi phái số 04, tức là chi của Cụ Nguyễn Văn Tường, bắt đầu từ đời thứ 10 trong Tổ tộc Họ Nguyễn – Xã Sơn Dương, Huyện Lâm …

Đọc thêm »

Lời dẫn

Chúc mừng Quý vị đến với Website của chúng tôi ! Đạo lý con người             ” Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn               Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu           …

Đọc thêm »