Trang chủ / Tư liệu / Chọn ngày giờ

Chọn ngày giờ

Phương pháp chọn ngày giờ tốt

 (Sưu tầm nhiều nguồn) A – PHƯƠNG PHÁP CHỌN NGÀY GIỜ TỐT CĂN BẢN CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT CHUNG 1/ Tìm vụ việc định làm và chọn những ngày tốt: Trước tiên, tìm theo mục lục soạn sẵn trong chương 2 để biết vụ việc mình làm thuộc về vụ …

Đọc thêm »

Chọn ngày làm lễ cúng tế

Đời tác phúc thi nguyên, bái biểu thượng chương, làm chay, có người được phúc, có kẻ bị tội tai họa; có nhà lễ cầu đảo lại sinh ra họa, phá tận con cháu như thế là tại làm sao? Vì thế, ông Hứa Chân Quân sát trong bản án Thiên tào …

Đọc thêm »