Trang chủ / Tư liệu (Trang 8)

Tư liệu

Chọn ngày làm lễ cúng tế

Đời tác phúc thi nguyên, bái biểu thượng chương, làm chay, có người được phúc, có kẻ bị tội tai họa; có nhà lễ cầu đảo lại sinh ra họa, phá tận con cháu như thế là tại làm sao? Vì thế, ông Hứa Chân Quân sát trong bản án Thiên tào …

Đọc thêm »

Phong tục – Tín ngưỡng

                                              (Sưu tầm từ nhiều nguồn). MỤC LỤC I. PHONG TỤC, TIN NGƯỠNG 1. Phong tục 2. Tín ngưỡng 3. Tập quán 4. Nghi lễ thờ cúng II. THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ BỐC BÁT HƯƠNG: III. NHỮNG NGÀY LỄ TẾT CHÍNH TRONG NĂM 1. Tết Nguyên Tiêu 2. Tết Hàn Thực (mồng 3 …

Đọc thêm »

Giới thiệu chuyên mục Tư liệu

Phần này giới thiệu một số kiến thức về Phong tục – Tập quán dân gian và tài liệu tham khảo về chủ đề Tín ngưỡng – Tâm linh chúng tôi sưu tầm được, tập hợp, chỉnh sửa theo tư  duy cá nhân. Tùy theo nhu cầu, mọi người có thể tham khảo …

Đọc thêm »