Trang chủ / Tư liệu / Phong tục – Tập quán (Trang 5)

Phong tục – Tập quán

Phong tục – Tín ngưỡng

                                              (Sưu tầm từ nhiều nguồn). MỤC LỤC I. PHONG TỤC, TIN NGƯỠNG 1. Phong tục 2. Tín ngưỡng 3. Tập quán 4. Nghi lễ thờ cúng II. THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ BỐC BÁT HƯƠNG: III. NHỮNG NGÀY LỄ TẾT CHÍNH TRONG NĂM 1. Tết Nguyên Tiêu 2. Tết Hàn Thực (mồng 3 …

Đọc thêm »