Trang chủ / Cây Phả đồ 2004

Cây Phả đồ 2004

Phả đồ này được vẽ trên AutoCat 2004, cơ sở dữ liệu là cuốn Gia phả gốc cập nhật đến năm 2004, Ngánh nhà Ô Trưởng tương đối đủ, các ngánh khác còn thiếu nhiều, mọi người tham khảo và bổ xung:
Đang tiếp tục cập nhật …