Trang chủ / Bài đăng theo nhãn : mười phương Chư Phật

Bài đăng theo nhãn : mười phương Chư Phật

Tổng hợp văn cúng hay dùng

(Tài liệu dùng riêng gia đình) _________________ MỤC LỤC 1. LỄ SÓC (Ngày mồng một hàng tháng) 2. LỄ VỌNG (Ngày rằm hàng tháng) 3. LỄ TẠ MỘ NGÀY TẾT (Hay gọi là Lễ Tảo Mộ) 4. LỄ TẤT NIÊN NGÀY 30 TẾT (Hay gọi là Lễ Trừ tịch, Tuế trừ) …

Đọc thêm »